Felhívás!

Felhívás! A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Nyalka község módosítani kívánja a településkép védelméről szóló 6/2018.(VIII.15.) önkormányzati rendeletét. A módosítás előzményei: A településképi rendelet alkalmazása során […]