Pázmándfalui Napsugár Óvoda Tündér-háza tagóvodája Nyalka

9096 Nyalka Kossuth út 54. tel.:96/ 554-045

e-mail: nyalka.ovoda@gmail.com

Intézményvezető: Kállainé Nagy Henrietta

Óvónők:
Kozma Sándorné tagintézmény vezető
Pintér Nikolett pedagógiai asszisztens

Dajka: Foltányi Józsefné

Nyitva tartás: 6.30 -16.30 óráig

Nyalka Győr-Moson- Sopron megye legrégibb településeinek egyike, Pannonhalma
dombjai alatt elterülő, 485 lelket számláló kisközség.
Napközi-otthonos óvodája l987 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Általában 20-25 fő
körüli gyermeklétszámmal. A gyermeklétszám évenként változó, de a stabilitást a bejáró
gyermekek száma biztosítja.

A törvényi változások következtében az intézmény szervezeti formája többször átalakult,
de ennek ellenére, óvodánknak sikerült megtartania azt az arculatát és szakmai tartalmát,
melyet az induláskor fontosnak tartottunk. Így nevelési programunkban nagy hangsúlyt kap a néphagyományőrzés, gyermeknéptánc, népi kismesterségek a játék és mese, valamint a természet védelme. 2019-ben az intézmény elnyerte a Madárbarát Óvoda címet.

Az épület, melyben otthont kaptunk, eredetileg a nyalkai iskolának adott otthont. Több
évig tartó átalakítással, korszerűsítéssel sikerült, napjainkra a kor követelményeinek
megfelelő körülményeket teremteni benne. A tágas csoportszoba alkalmas a benti játékra,
foglakozások megtartására. Az új öltöző és vizesblokk kialakításánál figyelembe vettük a
gyermekek igényeit. Kialakítottunk egy sószobát, melynek használatával megelőzhetőek a
különböző légúti megbetegedések, allergiás tünetek.

Mindezt az önkormányzat anyagi támogatása mellett jelentős társadalmi munkával,
szülők segítségével értük el.

A szülők óvodával szemben támasztott kívánalmai természetesen nagyon különbözőek.
Alapjában véve a gyermekekkel való törődést, odafigyelést, gondozást illetve ehhez
kapcsolódva az önállóságra, önkiszolgálásra szoktatást igénylik. Ezentúl fontosnak tartják az
értelmi nevelést, az iskolába lépésre való felkészítést, továbbá az érzelmi nevelést és a
közösségi szokások, viselkedési normák közvetítését. Szükségesnek vélik óvodáskorú
gyermekeik életkorból fakadó nagy mozgásigényének kielégítését, különös tekintettel az
egész napjukat itt töltő kicsik esetében. Ezeknek az elvárásoknak igyekszünk magas színvonalú munkánkkal megfelelni, és a gyermekek számára biztosítani a fejlődésükhöz szükséges biztonságos, családias légkört, élményeket, tapasztalási lehetőségeket.

A szülők a gyermekeikről kapott napi információkon kívül lehetőséget kapnak a problémák, kérdések tisztázására,
egymás véleményének megismerésére, a gyermek fejlődésének nyomon követésére. A szülői
értekezletek látogatottsága jónak mondható, a kisközösségi létből fakadó személyes ismerősi
kapcsolatok sokat segítenek a párbeszéd megteremtésében is. Hagyományossá vált
ünnepeinket, megemlékezéseinket a szülők is igénylik, szervezésében, lebonyolításában a
szülői munkaközösség tagjai szívesen részt vesznek.