Nyalka község Önkormányzatának épületében minden hónap első
keddjén kerül megtartásra a helyi Körzeti Megbízott fogadóórája
11:00 órától 12:00 óráig.

A község Körzeti Megbízottja: Papp Gyula r. főtörzsőrmester:

Elérhetősége: 06-30/77989782

A fogadóóra elmaradása esetén az más időpontban megtartásra kerül,
melyről a lakosság értesítése megtörténik.
Sürgős esetben állampolgári bejelentés megtehető a 107/112-es
központi hívószámra, valamint munkaidőben hétfőtől, péntekig 08:00
órától 16:00 óráig személyesen és telefonon a (06-96/471-606)
Pannonhalmi Rendőrőrsön.

 

 

Cím: 9090. Pannonhalma, Petőfi u 8/B
Tel: 06-96/471-606; 06-20/484-3303
e-mail cím: pannonhalmaors.gvorrk@gyor.police.hu