Belterületi csapadékvíz rendezés

 

Kedvezményezett: Nyalka Község Önkormányzata, 9096 Nyalka Kossuth út 54.
Projekt címe: Nyalka, belterületi csapadékvíz rendezés
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00011
Támogatás mértéke: 100%
Szerződött támogatás összege: 60.000.000 Ft
Tervezett befejezési dátum: 2020.04.05.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötöttük a vállalkozói szerződést a
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.-vel. A munkálatok 2018 novemberében
megkezdődtek, majd 2019-ben a belterületi szakaszok következtek a Kossuth, Rákóczi és
Arany J. utcákban. Március végére a beruházás 50%-os készültséget ért el.

A belterületi szakaszok vonatkozásában tovább folytak a munkálatok. A Közútkezelővel egyeztetve elkészültek az útátvágások, út alatti átereszek. A Rákóczi úton elkészült folyóka és az úttest közötti padka borítása. A munkálatok 2019. november 30-án, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel lezárultak.

A jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk, mely a projektünkben az indikátort igazoló dokumentum, így teljesült a projektben vállalt feltétel.

A projekt tartalma

Az évről-évre rendszeresen előforduló vízkáreseményeket, amelyek nemcsak az önkormányzati épületeket, hanem a magán vagyont is veszélyeztetik, az Önkormányzatnak kötelessége orvosolni. Ezen feladat megoldása magán személyekre nem áthárítható, hanem az 1995.évi LVII. Törvény 16. § (5) bekezdés alapján Önkormányzati feladat. Az önkormányzat saját források hiányában ezt nem tudja megvalósítani. Jelen pályázatunk célja, hogy e kötelezettségünknek eleget téve új forrásokhoz jussunk.

A település jellegét a domborzati viszonyok és adottságok határozták meg. A cél mindenképp a kül- és belterületeken összegyűlő vizek mielőbbi szabályozott összegyűjtése és elvezetése a lehetséges befogadóig. Ennek érdekében a település déli határában egy új földárok létesül, mely a környező dombokról a belterület irányába mozgó csapadékvizet, még annak elérése előtt a befogadó Alsó-érbe vezeti el. A hosszú-távú megoldás érdekében szükséges a belterületi árokrendszer újra szabályozása, felújítása.

A megvalósuló beruházás:

  • CS-1-0-0 új föld árok és a hozzá tartozó áteresz
  • CS 2-0-0 jelű árok
  • CS 2-1-0 jelű árok
  • CS 2-1-1 jelű árok
  • CS 2-1-2 jelű árok
  • CS 2-13 jelű árok
  • CS 3-0-0 jelű árok
  • CS 4-0-0 jelű árok
  • CS 4-1-0 jelű árok

 

A tavaszi hóolvadást illetve a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot, vagy akár a több napig is letartó csendes esőzéseket a jelenlegi árokrendszer képtelen elvezetni. Azok lejtési viszonyai nem megfelelőek, illetve az oda beengedett csapadék mennyiséget az árkok nem tudják elvezetni.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósul meg.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötöttük a vállalkozói szerződést a
MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.-vel. A munkálatok 2018 novemberében
megkezdődtek, majd 2019-ben a belterületi szakaszok következtek a Kossuth, Rákóczi és
Arany J. utcákban. Március végére a beruházás 50%-os készültséget ért el.