Mahatma Gandhi: „Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban!”

 

Koncepciónk:

Önkormányzatunk földrajzi és anyagi lehetőségeinek ismeretében reális terveket fektetett le az

elmúlt tíz évben az itt élő lakosság életminőségének folyamatos javítása érdekében. Kiemelt

célunk a megtalálható megújuló energiák hasznosítása, a munkahelyteremtés és -megtartás, a

helyi intézmények működésének hosszú távú fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében minden

pályázati lehetőséggel élni kívánunk, melyeknek segítségével biztosítani tudjuk településünk

fejlődését. Az elmúlt években több ütemben saját és pályázati források felhasználásával sikerült

azt az átfogó épületracionalizálási tervünket megvalósítani, melynek hatására a működési

költségeinket jelentősen csökkenteni tudtuk. A kötelező önkormányzati feladatainknak helyet

adó központi épületben található önkormányzati hivatal, óvoda és kétcsoportnyi családi

bölcsőde fenntartásához a fűtési alapanyagot magunk állítjuk elő, illetve a villamos energiát

napelemmel megtermelve elmondhatjuk, az épület teljes mértékben helyi természeti

erőforrással üzemel. Erre a potenciálunkra építve szeretnénk tovább bővíteni szolgáltatásainkat,

még több helyben elérhető munkalehetőséget teremteni.

Fejlesztéseink, pályázataink, eredményeink:

2007 Karácsonyára elkészült Templomunk díszkivilágítása, mely azóta is meghatározza a falu

esti, éjszakai utcaképét.

2008 Rendezési terv elkészítésére 2,6 millió forint nyertünk a Területi Kiegyenlítést szolgáló

alapokból. A rendezési terv elkészítésével a képviselő-testület a győri Tér-Háló Kft-t bízta meg,

akik 3,7 millió forintért készítették el a terveket.

2009 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címet pályáztuk meg, melynek birtokában egy

második körben a kultúrházunk felújítási, átalakítási munkáira adhattunk be pályázatot.

2009-ben sikerült nyernünk 5 millió forintot a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú

belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEUT)” című regionális kiíráson, melyből

a Petőfi út burkolatát szélesítettük és újítottuk fel 10 millió forint értékben.

2009-ben induló falugondnoki szolgálatunk számára egy Suzuki Wagon R+ személyautót

vásároltunk.

2009-ben az Unilever Magyarország Kft „Főzzünk játszóteret” játékában Nyalka gyűjtötte

lakosságszám arányosan a legtöbb vonalkódot, ezzel egy korszerű játszóteret kaptunk 6,7 millió

forint értékben. Köszönet a két főszervezőnek, Komondi Erikának és Dornai Zsuzsának.

2010-ben nyertünk 48.5 millió forintot az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására. A

munkálatok 2011-ben kezdődtek el, majd 2012 májusában adtuk át a kívül-belül felújított

épültet a közösségnek.

2010-ben a Kossuth utca páratlan házszám felőli oldalán kapott aszfaltborítást az egyenetlen

felületű járdaszakasza a temetőtől a Kossuth út 93. számig 700 méter hosszúságban.

2010 Millenniumi park: 2001-ben, településünk első írásos említésének 1000 éves jubileumán

avattuk fel azt a képoszlopot, mely Nyalka elnevezéseinek felsorolásával állít emléket

történelmünknek. Ezt a 2001-ben megkezdett koncepciót folytatva térburkoló köveztük az

emlékmű előtti területet, sétányokat alakítottunk ki a korábban megépült játszótérhez és az

ebben a pályázati projektben kialakított kerékpáros pihenőhöz. 4,2 millió forintot nyertünk a

falumegújításra és fejlesztésre kiírt pályázaton, melyhez 1 millió forint önrészt tettünk hozzá.

2012-ben a régi polgármesteri hivatal nyílászáróit cseréltük ki.

2012 Sportöltöző felújítás: Sportkörünk a LEADER pályázati kiírásból nyert 8 millió forintot az

öltöző felújítására, melyből az épület tetőt kapott, nyílászárókat cseréltünk, külső homlokzatot

újítottuk fel, míg belül az öltözők berendezéseit cseréltük ki. A beruházás részeként

pingpongasztalt, kerékpárokat szereztünk be.

2012-ben hosszú évek munkáját koronázta meg a 8222. sz. út felújítása Győr irányába 6,2 km

hosszúságban. A megromlott állapotú közút az alépítményi javítások után két rétegben kapott új

burkolatot. A beruházás költsége mintegy 530 millió forintot tett ki, mely a legnagyobb összeg,

ami településünket érintő beruhásásként megvalósult az elmúlt években.

2012 Óvoda átalakítás I. ütem: Miután kultúrházunkat átadtuk a civilszervezeteknek, a nyári

szünetben megkezdtük az óvoda kialakítását a korábbi iskolai épületrészben. Ezzel megkezdtük

annak az épületracionalizálási programnak a megvalósítását, melynek célja főbb intézményeink

(önkormányzati hivatal, óvoda, családi-napközi) egy épületbe költöztetése. Az óvoda és a

családi-napközi csendesebb, világosabb épületrészbe költözhetett.

2012 LEADER forrásból tűzoltó felszerelést, szivattyút és fűnyírótraktort szereztünk be,

2013-ban kialakítottuk az önkormányzati hivatal helyiségeit a korábbi óvoda helyén, és az

önkormányzat átköltözött új székhelyére. A korábbi polgármesteri hivatalt lakássá alakítva

segítjük a Nyalkára költözni kívánó családokat.

2013-ban sikerült megvásárolnunk településünk legidősebb ingatlanát, melynek felújítására a

Páskom Kulturális Egyesület nyújtott be sikeres pályázatot. Az elnyert közel 13 millió forintból

tájházat alakítottunk ki a Kossuth út 85. sz. alatt, a kultúrházunkkal szemben.

2013-ban sikerrel pályáztunk egy új falugondnoki autó beszerzésére, és 2014 szeptemberétől

egy új Skoda YETI személyautóval szállíthatjuk a falugondnoki szolgálatot igénybe vevő

lakosokat.

2013-ban egy TÁMOP pályázatnak köszönhetően 5 millió forintot nyertünk kultúrházunk

egyéves programjaira, eszközbeszerzésekre, kirándulásokra.

2013-ban sikerrel pályáztunk a hivatal-óvoda épületünk napelemes rendszerére egy KEOP

pályázatban. A 7 kW-os rendszer 2014. július 11. óta állítja elő az épület villamos-energia

igényét.

2012-ben Pázmándfalu – Nyalkával kooperációban – sikeresen indult a „Kazán-program”

elnevezésű közmunkaprogramban, amelynek köszönhetően egy traktorhajtású ágaprító gép

közös tulajdonosai lettünk.

2013-ban egyházközségünk sikeresen pályázott templomunk felújítására, melynek hatására

megújult templomunk bádogozása, nyílászárói és homlokzata.

2014-ben „Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként” az önkormányzati

hivatalnak, óvodának, családi-napközinek otthont adó központi épületünk energetikai

fejlesztésére és Kossuth út 32-54. sz. közti járdaszakasz felújítására nyertünk 6,5 millió forintot.

2015-ben a régi hivatalból alakítottunk ki egy lakást, mellyel egy családnak tudunk otthont adni.

2015-ben a „Virágos Magyarország” környezetszépítő versenyen Nyalka Község

Belügyminisztériumi különdíjban részesült.

2015-ben a Belügyminisztérium által támogatott önkormányzati feladatellátást segítő

pályázaton sikerült forrást szereznünk Kossuth út 14-30. sz. közötti járdaszakasz felújítására.

2016-ban „Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként” a hivatalnak, óvodának,

családi-napközinek otthont adó központi épületünk biomassza kazánjának cseréjére nyertünk

6,5 millió forintot. Ezzel a beruházással szeretnénk hosszú távon biztosítani a helyben előállított

biomassza hatékony felhasználását.

Teremtett munkahelyek:

2007 könyvtárosi állás, mely 2012-től IKSZT vezetői állásként működik.

2009 falugondnoki szolgálat 1 fő falugondnok alkalmazásával.

2009 házi segítségnyújtás 1 fő alkalmazott nyújt segítséget az ápolásra szorulók ellátásában.

2009 családi-napközis gondozói állás, a Pannonhalmi Kistérségben elsőként hoztunk létre az

óvodás kornál fiatalabb gyermekek ellátására alkalmas ellátási formát.

2015 karbantartói állás, a megújuló energiák alkalmazásánál felmerült többletfeladatok

elvégzésére.

2016 a családi napközi iránt megnövekedett igények kielégítésére egy másik településen

megszűnő telephelyet vettünk át, így a jogszabályi változások után 2017-től két csoport családi

bölcsődei csoport fogad összesen 10 bölcsődés korú gyermeket.

Természetesen ezeken kívül fontosnak tartjuk óvodánk működésének fenntartását, az ott

foglalkoztatott munkaerő és a közös hivatal nyalkai ügyintézési helyszínének megtartását.