Felhívás!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően

ezúton tájékoztatom, hogy Nyalka község

módosítani kívánja a településkép védelméről szóló

6/2018.(VIII.15.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás előzményei:

A településképi rendelet alkalmazása során a lakosság (építkezők, ingatlantulajdonosok) részéről beérkezett észrevételek, vélemények, kérelmek felvetették a településképi rendelet módosításának igényét. Az Önkormányzat támogatta a változtatási igényeket, ezért úgy határozott, hogy a településkép védelméről szóló 6/2018.(VIII.15.) önkormányzati rendeletét módosítja.

 

A tervezett módosítás ismertetése:

A településképi rendelet tervezett módosítása:

A településkép védelméről szóló 6/2018.(VIII.15.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdése törlésre kerül.

14.§ Egyedi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó beépítésre szánt területekre:

(1) Utcafrontra merőleges gerincű épület, vagy épületszárny szélessége nem lehet 7,0 méternél több.

Továbbá módosul a Kossuth utcai épületek tetőhajlásszögére vonatkozó előírás.

(5) A területen az épület fő tömegét alkotó (az alapterület min. 60%-a feletti) tető magastető legyen (38o-45o) (30o-45o). A fő tömeget kiegészítő tetőrészek (beforduló épületszárny) lapostetős vagy alacsony hajlásszögű kialakítással is megvalósíthatók.

 

Az egyeztetés, véleményeztetés megszokott rendjétől eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt lakossági fórum megtartására nincs lehetőség.

Az önkormányzat a tájékoztatást, véleményezést, egyeztetést

kizárólag elektronikus úton folytatja le.

Fent leírtakra tekintettel kérjük, hogy a településkép-védelmi rendelet módosításával kapcsolatos észrevételét, véleményét a tervezet honlapon és hirdetőfelületen történő közzétételétől számított 15 napon belül írásban tehetik meg a polgarmester@nyalka.hu elektronikus címen, vagy postai úton az önkormányzathoz (Nyalka Község  Önkormányzata (9096 Nyalka, Kossuth út 54.) címzett levélben.

 

Nyalka, 2020. december 8.
Balogh Ervin
Polgármester