A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órás)

A munkavégzés helye: Nyalkai Kultúrház és Közösségi Színtér (9096 Nyalka, Kossuth út 72.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése. A közösségi színtér működésének elősegítése. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése. Adminisztrációs feladatok ellátása, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • legalább középfokú képesítés, a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. Korm. rendelet 2. számú mellékletében jelölt releváns közművelődési szakképesítés,
  • hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Ervin polgármester nyújt, a +36 20 399 5001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Nyalka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9096 Nyalka, Kossuth út 54.), vagy
  • elektronikus úton Balogh Ervin polgármester részére a polgarmester@nyalka.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatok elbírálásáról Nyalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.