Nyalka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 17.) rendeletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a lakosságot, hogy Nyalka község településrendezési tervének módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 41. §-ában foglaltaknak megfelelően véleményezési eljárás alatt áll.

A véleményezési eljárás dokumentumai elérhetők a település honlapján (www.nyalka.hu), valamint megtekinthetők ügyfélfogadási időben Nyalka Község Önkormányzatában (9096 Nyalka, Kossuth u. 54.). A módosítással kapcsolatos észrevételeket a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg postai úton (Nyalka Község Önkormányzata, 9096 Nyalka, Kossuth út 54.) vagy elektronikus levélben (polgarmester@nyalka.hu).

Tisztelettel:

Balogh Ervin
polgármester