Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évben is igényelhető beiskolázási támogatás Nyalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) számú önkormányzati rendelete alapján.

A kérelmek 2018. szeptember 30. napjáig nyújthatók be ügyfélfogadási időben Nyalka Község Önkormányzati hivatalában (9096 Nyalka, Kossuth u. 54.). A kitöltendő nyomtatvány kérhető az önkormányzatban, valamint letölthető a tájékoztató alján található hivatkozásból.

A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege 10.000,- Ft/tanuló.

Beiskolázási támogatásban részesülhet az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú; vagy

nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú (legfeljebb 23. életévének betöltéséig), aki az iskolalátogatást hitelt érdemlő módon igazolja (iskolalátogatási igazolás), és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszáz százalékát, azaz 142.500,- forintot (jövedelmet igazoló iratok).

A beiskolázási támogatás benyújtásának további feltétele, hogy a kérelmező személy a támogatás előterjesztésének időpontját megelőző egy évben Nyalka községben állandó lakóhellyel rendelkezzen, és a bejelentett lakóhelyen életvitelszerűen tartózkodjon.

 

kérelem a beiskolázási segély igénybevételéhez